Senast uppdaterad: 2022-12-04

Meibe AB värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi hanterar alla data ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder den data du registrerar i Therapy Companion. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Vilken information samlar vi in?
Meibe AB har som ambition att inte behandla några personuppgifter alls i appen. Det är ett system för övergripande statistik. Uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en individ hör inte hemma i denna app. 

Vilka personuppgifter vi behandlar om systemets användare beror på två saker:

1. Vilka personuppgifter du tillhandahållit vid uppstarten av abonnemang till appen. Olika medlemmar i en grupp behöver kunna särskiljas men det behöver inte ske med namn utan kan ske med initialer, siffror etc.
2. Vad du själv anger i appen vid olika tillfällen, t.ex. i fritextfält om ni valt att ha dessa aktiva. 

Nedan finner du information om vilka uppgifter Meibe AB behandlar, varför dessa uppgifter behandlas och hur länge de lagras.

Användningsdata
Om du använder en app från Meibe AB behandlas data kopplat till den enhet du använder (t.ex. din mobiltelefon). Detta för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om din enhets operativsystem, när appen öppnades senast, tid för olika transaktioner, eventuella krascher, etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som rättslig grund, där Meibe AB:s berättigade intresse är att erbjuda bra produkter till sina användare.

Vilka kan Meibe AB komma att dela dina uppgifter med?

Meibe AB delar inte med sig av någon data om det inte sker på direkt uppdrag av beställaren. 

Var lagrar vi data?

All data lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi data?

Vi sparar uppgifter så länge som det finns ett aktivt aktivt abonnemang och det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden. 

Vilka är dina rättigheter?

Du har nedanstående rättigheter i fråga om eventuella personuppgifter vi har om dig:

Du ha rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter namn, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar det.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för.

Klagomål?

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss, detta gör du enklast genom länken “kontakt” på denna sida.

Ändringar i policyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster och förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Datumet då de senaste ändringarna publicerades visas alltid.

Kontakta oss
Meibe AB (org. nr. 556862-8449)

Kontakt