meibe ab

Ingenjören som blev socionom

Att gå från programmering och verksamhetsutveckling till socialt arbete har gett mig en unik möjligheten att själv utforma de system jag vet behövs.

Martin Eidensten

founder

Mitt första arbete som socionom var som fältassistent i Stockholm. Utifrån min bakgrund inom IT och verksamhetsutveckling reagerade jag på hur vi skötte vår dokumentation. Vi mätte rätt saker, men inte på rätt sätt.

När vi var ute på fältet skrev vi hastiga minnesanteckningar. Dessa fördes senare in i ett stort Excel-dokument. Som sedan i sin tur var tvunget att ses över en extra gång innan det gick att få ut relevanta tabeller och diagram. Allt vi dokumenterade behövde hanteras tre gånger innan det gick att använda.

Sista steget gjordes främst i samband med att tertial- och årsrapporter skulle sammanställas. Det tog mycket tid i anspråk och först vid de tillfällena fick vi en bra överblick av vad vi gjorde.

Jag visste att det fanns bättre sätt. Det var precis den här typen av processer jag automatiserat tidigare, både som anställd och konsult. Det jag ville var att:

Sökte färdiga lösningar

Dokumentation av uppsökande fältarbete är inte ett okänt problem utan något som alla grupper möter.

Trots det hittade jag enbart två varianter när jag sökte efter redan existerande lösningar. (ej inräknat Excel)

Generella formulär

Den vanligaste lösningen var olika typer av generella formulär-verktyg. I dessa skapades unika frågeformulär utifrån arbetsgruppens behov. Oftast handlade det om övergripande rapporter som fylldes i efter ett arbetspass.

Denna lösning minskar behovet att hantera samma data flera gånger, men det är även kraftigt begränsade. 

Begränsad funktionalitet

Den andra varianten var ett system som faktiskt skapats på uppdrag av en fältgrupp. Till en början såg det lovande ut. Det gick t.ex. att få fram en karta över ungdomar som träffas på ute, men det gick inte att koppla mer information till dessa. Inte ens kön eller ålder. Vi skulle behöva omfattande anpassningar för att ens nå nivån vi redan var på.

Dessutom var detta den enda delen av arbetat som hanterades. Jag brukar säga att grunden till ett effektivt kvällsarbete läggs dagtid. Vi behövde ett system som hanterade samtliga delar. Besök på skolor/fritidsgårdar, lektioner/grupper, individuella träffar, åtgärder, etc.

Jag beslöt mig för att göra ett eget system för att täcka de behov jag hade. Ett system som kunde hantera fältarbetets samtliga delar. Första versionen blev klar i slutet av 2016. Det har använts och utvecklats sedan dess. 

När jag blev familjebehandlare 2021 såg jag behovet av ännu ett system. Den här gången med fokus på systematisk uppföljning av behandlingsarbete. 

Unika arbeten kräver unika lösningar

VISION

Erbjuda moderna verktyg som gör det lättare för socialarbetare att dokumentera sitt arbete

Ge arbetsledare tillgång till dagsfärska rapporter

Göra systematisk uppföljning inom socialtjänsten till något enkelt!